ليست كتاب در زمينه حقوق.حسابداري.مديريت|انتشارات آوای قلم

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (7)

مديريت پروژه

پدیدآور: حميدرضا جعفري

قيمت: 250000 ريال

اخلاق حرفه اي

پدیدآور: رحمان آقا جاني؛ مرتضي عز الدين

قيمت: 160000 ريال

مديريت پروژه

پدیدآور: رحمان آقاجاني؛ مرتضي عزالدين

قيمت: 165000 ريال

روش هاي سريع تصميم گيري در بيماري هاي زنان

پدیدآور: مينو پاك‌گوهر؛ زهره خاكبازان؛ زهرا بابايي‌منفرد

قيمت: 29500 ريال


مباني مطالعه و كمي سازي ساختارسيماي سرزمين به همراه راهنماي نرم افزار4.2 FRAGSTATS

پدیدآور: زهرا مختاري؛ رومينا سياح نيا

قيمت: 210000 ريال

سيستم مديريت ريسك خستگي در صنايع و عمليات 247

پدیدآور: حسن هويدي؛ سعيد گيوه‌چي؛ رازميك مرادي‌فر

قيمت: 85000 ريال

شناخت و حل مسئله در سازمان

پدیدآور: رحمان آقاجاني؛ مرتضي عزالدين

قيمت: 95000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 1

Design and Implementation by pubiran.ir