ليست كتاب در زمينه هنر.معماري|انتشارات آوای قلم

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (3)

تهويه طبيعي در خانه هاي چهارصفه ي يزد

پدیدآور: محمدرضا دهقاني سانيجي

قيمت: 90000 ريال

طراحي خانه ي اقليمي در يزد با تأكيد بر تهويه طبيعي

پدیدآور: محمدرضا دهقاني سانيجي

قيمت: 90000 ريال

مجموعه تست و پاسخ رياضي و هندسه معماري ويژه آزمون هاي كارداني به كارشناسي

پدیدآور: عليرضا دهقاني؛ علي‌محمد خاني

قيمت: 15500 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 1

Design and Implementation by pubiran.ir