ليست كتاب در زمينه محيط زيست.آب.فاضلاب|انتشارات آوای قلم

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (195)

طراحي،برنامه ريزي و راهبري تصفيه خانه هاي فاضلاب- قسمت اول: تصفيه اوليه

پدیدآور: سيد قسيم؛ افشين تكدستان؛ آزاده اسلامي

قيمت: 450000 ريال

فاضلاب هاي صنعتي (مباني تصفيه، استفاده مجدد ،آزمايشات)

پدیدآور: غلامعلي حقيقت؛ محمدتقي قانعيان؛ طاهره جاسمي زاد

قيمت: 245000 ريال

راهنماي عيب يابي تجهيزات آب و فاضلاب (قسمت اول)

پدیدآور: محمد حسين خان‌جاني خاني

قيمت: 85000 ريال


اصول و مباني يادگيري عميق

پدیدآور: ساسان كرمي‌زاده؛ ابوذر عرب‌سرخي

قيمت: 480000 ريال

راهنماي عملي مميزي برنامه ايمني آب

پدیدآور: سازمان بهداشت جهاني (WHO)؛ ميترا قاسم شربياني؛ پريسا اولاد غفاري

قيمت: 130000 ريال

بهره برداري از سامانه هاي كلرزني و مقابله با حوادث مربوطه

پدیدآور: سيد علي رضا ابراهيم‌زاده زنوزيان

قيمت: 120000 ريال


آب شيرين كن هاي خورشيدي

پدیدآور: سعيد فرساد؛ امين بهزادمهر؛ وهب اكاتي

قيمت: 110000 ريال

اندازه گيري آلاينده هاي هوا با رويكرد دستگاه هاي اندازه گيري

پدیدآور: زهرا سليماني؛ غلامرضا گودرزي؛ مژگان علي قارداشي

قيمت: 220000 ريال

مقدمه اي بر مفاهيم پايه اكولوژي سيماي سرزمين با كاربرد در برنامه ريزي محيط زيست

پدیدآور: لعبت زبردست؛ احمد رضا ياوري؛ پرستو پريور

قيمت: 120000 ريال


مكانيك سيالات و هيدروليك بر اساس سرفصل هاي مهندسي بهداشت محيط

پدیدآور: امين اله زارعي؛ ادريس بذرافشان؛ حامد بيگلري

قيمت: 340000 ريال

سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست(HSE)در تاسيسات و تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب

پدیدآور: مينا رضائي؛ سجاد رحيمي؛ وحيد آقابالائي

قيمت: 285000 ريال

دفع و مديريت پسماند (عوامل بيماريزا و بيماري ها)

پدیدآور: اليوت اپستاين؛ محمد حسيني؛ ساسان فريدي

قيمت: 130000 ريال


مروري بر مباحث مباني برنامه ريزي، مديريت و آموزش محيط زيست

پدیدآور: ياسر معرب؛ مهين(ويان) پرك

قيمت: 195000 ريال

آب خاكستري (ويژگي ها، روش هاي تصفيه و استفاده مجدد)

پدیدآور: علي اصغر ابراهيمي؛ هادي اسلامي؛ فاطمه بابايي

قيمت: 95000 ريال

نيزار و نقش آن در تصفيه فاضلاب

پدیدآور: اميرحسين محوي؛ مسعود پناهي فرد؛ مريم مرادنيا

قيمت: 89000 ريال

مهندسي فاضلاب تصفيه و استفاده مجدد دوره شش جلدي (وير4)قسمت چهارم

پدیدآور: شركت متكف و ادي؛ نعمت‌الله جعفرزاده‌حقيقي‌فرد؛ سهند جرفي

قيمت: 370000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 11

Design and Implementation by pubiran.ir