"کارآفرینان" چگونه می اندیشند؟!

آراد كتاب

۱۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

1000 پرسش چهارگزینه ای تحلیل سازه ها: به ...

آذر

۲۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

1001 مدل پنجره

سيماي دانش

۸۵,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

1001 نکته عمرانی

آذر

۸۵,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

110 نکته برای هتل داران

مهكامه

۱۴۵,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

1150 تست برق خودرو درجه 2

اشراقي

۱۱۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

25 اصل اساسی در مقاله نویسی (ویژه رشته ه ...

كتابخانه فرهنگ

۱۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

25 اصل اساسی در مقاله نویسی: ویژه رشته ه ...

كتابخانه فرهنگ

۱۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

310 مدار: راه حلهایی خلاقانه برای همه عر ...

فني حسينيان

۱۹۹,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

500 سوال 500 جواب جوشکاری E3: سوالات چها ...

دانشگاهي فرهمند

۳۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

55 دلیل برای مهندس شدن

طراح

۱۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

Ansys workbench برای مهندسی مکانیک

ناقوس

۷۵,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات