2000 نکته از آلودگی های محیط زیست

آواي قلم

۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

Arc GIS با تکیه بر کاربردهای آن در شبکه ...

خانيران

۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

ArcGIS 10.1 کاربردی

آييژ

۲۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

GIS برای همه: کاوش در همسایگی و در جهان ...

خانيران

۳۲,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

HSE در ایستگاه تولید بتن (بچینگ پلانت)

فن‌آوران

۱۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

HSE در بیمارستانها: با رویکرد کنترل و مد ...

فن‌آوران

۱۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

HSE در طراحی و اجرای ساختمان: طراحی، اجر ...

فدك ايساتيس

۵۵,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

In Proper Balance: Eco-friendly Mining i ...

آواي قلم

۵۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

Waste management: chemistry And process

دانشگاه آزاد اسلامي (تهران شمال)

۲۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

Waste management: chemistry And process

دانشگاه آزاد اسلامي (تهران شمال)

۱۴۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آب آشامیدنی وسلامت (گندزداها و محصولات ج ...

شهرآب

۷۹,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آب خاکستری(ویژگی ها، روش های تصفیه و است ...

خانيران

۹۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات