20 مهارت ضروری در GIS

آواي قلم

۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

2000 نکته از آلودگی های محیط زیست

آواي قلم

۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

In Proper Balance: Eco-friendly Mining i ...

آواي قلم

۵۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آب شیرین کن های خورشیدی

آواي قلم

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آب‌شیرین‌کن‌های اسمز معکوس( فرایند، طراح ...

آواي قلم

۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آب‌های نامتعارف: راه حلی پایدار برای کمب ...

آواي قلم

۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آرسنیک در آب آشامیدنی

آواي قلم

۷۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آزمایشگاه جامع شیمی عمومی

آواي قلم

۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آزمون های کارور رایانه ICDLدرجه 2 بر اس ...

آواي قلم

۸۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آشنایی با اصول طراحی، تجهیز و توسعه بیما ...

آواي قلم

۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آشنایی با بیرینگ‌های غلتشی

آواي قلم

۹۹۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آلاینده‎های میکروپلاستیک

آواي قلم

۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات