پروتئین سویا و اعجاز آن در سلامت انسان "تولید، بهداشت، تغذیه و سلامت"

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۶۴-۹۶۰۲۰-۰-۳

تعداد صفحات :۲۶۰

سال چاپ:۱۳۸۴

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۳۵۰۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۱۵۰۰۰۰۰ريال


-

در اين كتاب، نخست مبحث بهداشت در صنايع غذايي سويا با موضوعاتي نظير آشنايي با كيفيت بهداشتي محصولات، روش‌هاي مختلف سالم‌سازي، و ميكروبيولوژي فرآورده‌هاي سويايي و نيز آناليزهاي حسي و توصيفي طعم شير سويا، مطرح گرديده و سپس تاريخچه‌ي سويا به همراه خواص و نقش آن در تغذيه و سلامت بيان شده است. هم چنين روش‌هاي مختلف بهره‌برداري اقتصادي از محصولات جانبي در كارخانجات صنايع غذايي سويايي ذكر و ايدامامي (لوبياي سبز سويا) به همراه روش‌هاي زراعت و اختصاصات و تركيبات طعم آن معرفي گرديده است. بخش پاياني كتاب نيز به معرفي كنفرانس‌هاي بين‌المللي در زمينه‌ي محصولات غذايي و نيز مقاله‌هاي علمي در اين زمينه اختصاص دارد.

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

دوست آبی من
ناشر:آوای قلم
قیمت:۳۰۰۰۰۰ ریال
آلودگی دریا
ناشر:آوای قلم
قیمت:۲۸۰۰۰۰۰ ریال
مرجع کامل فرآورده های سویایی "علمی، تخصصی و تکنولوژیک"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۱۷۰۰۰۰۰ ریال
روش های سریع تصمیم گیری در بیماری های زنان
ناشر:آوای قلم
قیمت:۹۰۰۰۰۰ ریال
بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در فرآیندهای صنعتی براساس معیارهای OSHA
ناشر:آوای قلم
قیمت:۲۱۰۰۰۰۰ ریال