مجموعه تست و پاسخ ریاضی و هندسه معماری ویژه آزمون های کاردانی به کارشناسی

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۶۴-۹۶۰۲۰-۳-۸

تعداد صفحات :۱۷۴

سال چاپ:۲۲/۰۱/۸۵

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۳۹۵۰ ريال
۱۰ درصد
۱۵۵۰۰ريال

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

دوست آبی من
ناشر:آوای قلم
قیمت:۵۰۰۰۰ ریال
پروتئین سویا و اعجاز آن در سلامت انسان "تولید، بهداشت، تغذیه و سلامت"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۲۸۵۰۰ ریال
آلودگی دریا
ناشر:آوای قلم
قیمت:۲۵۰۰۰۰ ریال
مرجع کامل فرآورده های سویایی "علمی، تخصصی و تکنولوژیک"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۴۵۰۰۰ ریال
روش های سریع تصمیم گیری در بیماری های زنان
ناشر:آوای قلم
قیمت:۲۹۵۰۰ ریال