آلودگی دریا

دسته بندی:

شابک: ۹۶۴-۹۶۰۲۰-۲-X

تعداد صفحات :۲۹۴

سال چاپ:۰۱/۱۲/۹۶

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۵۲۰۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۲۸۰۰۰۰۰ريال


-

كتاب ترجمه شده‌ي حاضر در خصوص آلاينده‌هاي دريايي و اثرات آن بر محيط زيست و سلامتي انسان‌ها، مباحثي از اين دست را شامل مي‌شود: آلاينده‌هايي كه به واسطه‌ي فعاليت‌ انساني به درياها وارد مي‌شود از جمله: "مواد زايد تجزيه‌پذير، فاضلاب شهري، زايدات غذا در كشتارگاه‌ها و تفاله‌هاي صنايع كاغذسازي"، "مواد زايد پايدار"، "منشا مواد ورودي به درياها"، "مواد زايد حاصل از عمليات دريايي"، "تعريف آلودگي"، "ممنوعيت مصرف مواد آلاينده"، "تغييرات حاصل از ورود آلاينده‌ها به دريا و چگونگي اندازه‌گيري اين تغييرات"، "مواد زايد آلي"، "نشت مواد نفتي و راه‌هاي پاك‌سازي"، "پيامدهاي آلودگي نفتي"، "آلوده‌كننده‌هاي پايدار نظير فلزات"، "هيدروكربن‌هاي هالوژن‌دار"، "مواد زايد جامد"، "بررسي وضعيت برخي از درياها از نظر آلودگي" و "ارزيابي زبان‌هاي ناشي از آلودگي".

پربازدیدترین کتابها این انتشارات