حسابداری با Excel

دسته بندی:

شابک: ۹۶۴-۳۷۷-۲۳۱-۴

تعداد صفحات :۴۶۴

سال چاپ:۰۱/۰۱/۹۱

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات

خودآموز کامل تدوین فیلم از VHS تا DVD
ناشر:ناقوس
قیمت:۲۰۰۰۰ ریال
Oracle developer suite 10gاوراکل10
ناشر:ناقوس
قیمت:۳۷۵۰۰ ریال
آموزش CodeVision AVR
ناشر:خدمات نشر کیان رایانه سبز
قیمت:۴۵۰۰۰ ریال
آموزش گام به گام Microsoft Office 2007
ناشر:ناقوس
قیمت:۱۲۵۰۰۰ ریال
آموزش ASP.NET 3.5
ناشر:ناقوس
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال