مرجع کامل فرآورده های سویایی "علمی، تخصصی و تکنولوژیک"

دسته بندی:

شابک: ۹۶۴-۹۶۰۲۰-۴-۶

تعداد صفحات :۳۰۴

سال چاپ:۱۸/۰۱/۸۶

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۴۰۵۰۰ ريال
۱۰ درصد
۴۵۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات

دوست آبی من
ناشر:آوای قلم
قیمت:۵۰۰۰۰ ریال
پروتئین سویا و اعجاز آن در سلامت انسان "تولید، بهداشت، تغذیه و سلامت"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۲۸۵۰۰ ریال
مجموعه تست و پاسخ ریاضی و هندسه معماری ویژه آزمون های کاردانی به کارشناسی
ناشر:آوای قلم
قیمت:۱۵۵۰۰ ریال
آلودگی دریا
ناشر:آوای قلم
قیمت:۲۵۰۰۰۰ ریال
روش های سریع تصمیم گیری در بیماری های زنان
ناشر:آوای قلم
قیمت:۲۹۵۰۰ ریال