آشنایی با فرم و فضا در معماری

پدیدآوران:
ناشر:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۶۸۰۱-۶۶-۰

تعداد صفحات :۴۸۰

سال چاپ:۳۰/۱۰/۸۶

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۱۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۱۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات