روش های سریع تصمیم گیری در بیماری های زنان

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۰۸-۷

تعداد صفحات :۱۵۶

سال چاپ:۱۳۸۸

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۸۱۰۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۹۰۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات

دوست آبی من
ناشر:آوای قلم
قیمت:۳۰۰۰۰۰ ریال
پروتئین سویا و اعجاز آن در سلامت انسان "تولید، بهداشت، تغذیه و سلامت"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۱۵۰۰۰۰۰ ریال
آلودگی دریا
ناشر:آوای قلم
قیمت:۲۸۰۰۰۰۰ ریال
مرجع کامل فرآورده های سویایی "علمی، تخصصی و تکنولوژیک"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۱۷۰۰۰۰۰ ریال
بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در فرآیندهای صنعتی براساس معیارهای OSHA
ناشر:آوای قلم
قیمت:۲۱۰۰۰۰۰ ریال