شناخت و حل مسئله در سازمان

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۲۲-۳

تعداد صفحات :۱۵۲

سال چاپ:۰۶/۰۹/۸۹

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۸۵۵۰۰ ريال
۱۰ درصد
۹۵۰۰۰ريال

-

نظام اداري و مديريت، در جوامع در حال توسعه همواره با كاستي‌ها و مشكلاتي روبه‌رو بوده است و گاه اين ضعف‌ها تا حد چشمگيري بر كارايي سيستم اداري تاثيري سو برجاي مي‌گذارد. بنابراين شناخت كاستي‌ها و مسائل موجود در سازمان اداري و يافتن راه حل مناسب، از جمله وظايف اصلي مديران سازمان‌ها است. كتاب حاضر دربردارندة راهنمايي‌هايي در جهت شناخت و‌ حل مسئله در سازمان اداري و شركت‌ها است. از جمله مواردي كه در كتاب به آن پرداخته شده مي‌توان روش فعال در شناسايي مسئله؛ نظام پايش و نظارت، ارزشيابي و اعتباربخشي هدف؛ خلاقيت؛ پنج دشمن كار تيمي؛ و تصميم‌گيري را نام برد.

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

دوست آبی من
ناشر:آوای قلم
قیمت:۵۰۰۰۰ ریال
پروتئین سویا و اعجاز آن در سلامت انسان "تولید، بهداشت، تغذیه و سلامت"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۲۸۵۰۰ ریال
مجموعه تست و پاسخ ریاضی و هندسه معماری ویژه آزمون های کاردانی به کارشناسی
ناشر:آوای قلم
قیمت:۱۵۵۰۰ ریال
آلودگی دریا
ناشر:آوای قلم
قیمت:۲۵۰۰۰۰ ریال
مرجع کامل فرآورده های سویایی "علمی، تخصصی و تکنولوژیک"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۴۵۰۰۰ ریال