نگاهی اجمالی به ادیان، مذاهب و فرق

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۱۵-۵

تعداد صفحات :۳۲۲

سال چاپ:۰۴/۰۲/۹۰

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۹۹۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۱۱۰۰۰۰ريال

-

نويسندگان در اين كتاب، به معرفي اجمالي دين‌ها، فِرق و سلسله‌هاي عرفاني در سه بخش دين‌هاي ابراهيمي همچون اسلام، مسيحيت و...، دين‌هاي غيرابراهيمي نظير زرتشتي، بودا و... و فِرق و مذهب‌هاي ديگر مثل: يزيديه و شيطان‌پرستي پرداخته‌اند و در معرفي هر يك از آنها اطلاعاتي را دربارة رئيس مذهب، متون اصلي و فرعي، زبان، جمعيت و پراكندگي، مراسم و نهادهاي خاص ارائه كرده‌اند. همچنين نويسندگان با گنجاندن اطلاعات تصويري در كتاب بر جذابيت بيش‌تر مباحث مطرح شده افزوده، مخاطبان را در فهم بيش‌تر مطالب ياري كرده‌اند.

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

دوست آبی من
ناشر:آوای قلم
قیمت:۵۰۰۰۰ ریال
پروتئین سویا و اعجاز آن در سلامت انسان "تولید، بهداشت، تغذیه و سلامت"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۲۸۵۰۰ ریال
مجموعه تست و پاسخ ریاضی و هندسه معماری ویژه آزمون های کاردانی به کارشناسی
ناشر:آوای قلم
قیمت:۱۵۵۰۰ ریال
آلودگی دریا
ناشر:آوای قلم
قیمت:۲۵۰۰۰۰ ریال
مرجع کامل فرآورده های سویایی "علمی، تخصصی و تکنولوژیک"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۴۵۰۰۰ ریال