25 کلید آرامش و غلبه بر استرس

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۷۳۲۳-۷۸-۹

تعداد صفحات :۱۴۴

سال چاپ:۰۵/۰۸/۹۲

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۴۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۴۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات

راهنمای حل مسائل اقتصاد مهندسی
ناشر:موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ
قیمت:۴۶۰۰۰ ریال
آموزش جامع C# 2010
ناشر:موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ
قیمت:۳۵۰۰۰۰ ریال
مهندس کامپیوتر خود باشید
ناشر:موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ
قیمت:۶۰۰۰۰ ریال
آنالیز مکانیک سیالات و انتقال حرارت با 12.0 ANSYS
ناشر:موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ
قیمت:۹۰۰۰۰ ریال
تشریح کامل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی (قسمت دوم)
ناشر:موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ
قیمت:۶۶۰۰۰ ریال