آسمان در آب: بازتاب قصه های کهن در قصه های خوب برای بچه های خوب اثر مهدی آذریزدی

پدیدآوران:
ناشر:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۶-۲۰۳-۲

تعداد صفحات :۲۸۰

سال چاپ:۱۶/۰۲/۹۲

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۹۵۰۰۰ ريال
۰ درصد
۹۵۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات

سیستم های طبیعی تصفیه ی فاضلاب: وتلند
ناشر:مرندیز
قیمت:۳۰۰۰۰ ریال
شبیه سازی رخدادهای گسسته به کمک نرم افزار Anylogic
ناشر:مرندیز
قیمت:۶۰۰۰۰ ریال
خبرنگار حرفه ای در خارج از کشور
ناشر:مرندیز
قیمت:۴۵۰۰۰ ریال
کتاب جامع بهره وری نیروی انسانی
ناشر:مرندیز
قیمت:۷۵۰۰۰ ریال
اولویت ها در خبر: 17 اولویت مهم و کارساز در کار خبرنویسی و خبررسانی
ناشر:مرندیز
قیمت:۳۵۰۰۰ ریال