ضایعه نخاعی: راهنمای کامل آموزشی برای مراقبان، خانواده و بیماران

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۰-۰۸۲-۸

تعداد صفحات :۳۵۲

سال چاپ:۰۷/۱۰/۹۲

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۵۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات

اپیدمیولوژی گوردیس
ناشر:کتاب ارجمند
قیمت:۱۸۰۰۰۰ ریال
راهنمای کاربردی تزریقات
ناشر:کتاب ارجمند
قیمت:۵۰۰۰۰ ریال
با کودک بدقلق و ناآرام چه کنیم؟: مهارتهای علمی برای والدین و مشاوران
ناشر:کتاب ارجمند
قیمت:۲۲۰۰۰۰ ریال
درمان شناختی - رفتاری با زوج ها و خانواده ها: راهنمای جامع برای درمانگران
ناشر:کتاب ارجمند
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
فیزیولوژی پزشکی برای رشته های پرستاری و مامایی، دندانپزشکی، پیراپزشکی
ناشر:کتاب ارجمند
قیمت:۱۴۰۰۰۰ ریال