درمان شناختی - رفتاری با زوج ها و خانواده ها: راهنمای جامع برای درمانگران

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۰-۰۹۸-۹

تعداد صفحات :۲۹۶

سال چاپ:۰۷/۰۲/۹۲

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۲۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۲۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات

اپیدمیولوژی گوردیس
ناشر:کتاب ارجمند
قیمت:۱۸۰۰۰۰ ریال
ضایعه نخاعی: راهنمای کامل آموزشی برای مراقبان، خانواده و بیماران
ناشر:ارجمند
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال
راهنمای کاربردی تزریقات
ناشر:کتاب ارجمند
قیمت:۵۰۰۰۰ ریال
با کودک بدقلق و ناآرام چه کنیم؟: مهارتهای علمی برای والدین و مشاوران
ناشر:کتاب ارجمند
قیمت:۲۲۰۰۰۰ ریال
فیزیولوژی پزشکی برای رشته های پرستاری و مامایی، دندانپزشکی، پیراپزشکی
ناشر:کتاب ارجمند
قیمت:۱۴۰۰۰۰ ریال