آشنایی با گندزداها و روشهای تعیین حساسیت ضد میکروبی

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۷۱-۶

تعداد صفحات :۱۴۳

سال چاپ:۱۳۹۶

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۹۹۰۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۱۱۰۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات