آشنایی با گندزداها و روشهای تعیین حساسیت ضد میکروبی

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۷۱-۶

تعداد صفحات :۱۴۳

سال چاپ:۰۱/۰۶/۹۶

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۸۳۵۰۰ ريال
۱۰ درصد
۳۱۵۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات