آشنایی با معماری جهان: بازنگری و افزوده ها

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۶۷۹۲-۰۶-۷

تعداد صفحات :۶۹۶

سال چاپ:۳۱/۰۳/۹۳

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۵۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات