آسیب شناسی روانی

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۸۹-۷۹-۲

تعداد صفحات :۳۸۲

سال چاپ:۰۲/۰۹/۹۳

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۵۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات

اپیدمیولوژی گوردیس
ناشر:کتاب ارجمند
قیمت:۱۸۰۰۰۰ ریال
ضایعه نخاعی: راهنمای کامل آموزشی برای مراقبان، خانواده و بیماران
ناشر:ارجمند
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال
راهنمای کاربردی تزریقات
ناشر:کتاب ارجمند
قیمت:۵۰۰۰۰ ریال
با کودک بدقلق و ناآرام چه کنیم؟: مهارتهای علمی برای والدین و مشاوران
ناشر:کتاب ارجمند
قیمت:۲۲۰۰۰۰ ریال
درمان شناختی - رفتاری با زوج ها و خانواده ها: راهنمای جامع برای درمانگران
ناشر:کتاب ارجمند
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال