"جمع آوری آب برای تولید محصول"

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۶۲-۹۷-۷

تعداد صفحات :۲۱۸

سال چاپ:۲۰/۱۲/۹۳

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۲۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۲۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات

کتاب برتر زیست شناسی سلولی و ملکولی(آزاد-سراسری-وزارت علوم)
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
قیمت:۶۰۰۰۰ ریال
کتاب برتر زیست شناسی بیوشیمی(آزاد-سراسری-وزارت علوم)
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
قیمت:۶۰۰۰۰ ریال
تغذیه و خوراک دادن گاو ارگانیک
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
قیمت:۱۹۰۰۰۰ ریال
تغییر اقلیم، کشاورزی و امنیت غذایی
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال
کاربرد داده های سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی در توسعه کشاورزی پایدار، حفظ منابع طبیعی و محیط زیست ایران با توجه ویژه به کاربرد ...
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
قیمت:۸۵۰۰۰۰ ریال