آیین نگارش و ویرایش مکاتبات اداری

ناشر:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۲۱-۶۶-۲

تعداد صفحات :۲۹۶

سال چاپ:۱۹/۱۱/۹۳

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۱۵۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۱۵۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات