50 نگرش برای تغییر زندگی: (راهنمای کامل رسیدن به شادمانی و ثروت)

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۷۱۵۰-۹۴-۱

تعداد صفحات :۱۲۰

سال چاپ:۰۳/۰۵/۹۴

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۶۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۶۰۰۰۰ريال


-

,"كتاب حاضر، حاوي 50 طرز فكر به‌صورت مشاهده و حكايت است كه مؤلف نهايت تلاش خود را كرده تا با آن‌ها تصويري دقيق و قابل‌مشاهده از موقعيت‌هايي كه انسان‌ها در زندگي روزانه با آن مواجه مي‌شوند، ارائه دهد. مؤلف بيان مي‌دارد كه وقتي قاطعانه تصميم مي‌گيريد موفق شويد و زندگي خلاق و مؤثرتري را هدايت كنيد، كافي نيست و به قلب مشكل هدف نگرفته‌ايد، زيرا مشكل شما همان برداشت غلط است. هنگامي‌كه اوضاع را درست مي‌بينيم، خود را در سايه نور حقيقت تفسير مي‌كنيم، مي‌توانيم خود را تغيير دهيم."

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

آناتومی گری 2010 برای دانشجویان: اندام
ناشر:ابن سینا
قیمت:۲۵۰۰۰۰ ریال
آناتومی گری 2010 برای دانشجویان: تنه
ناشر:ابن سینا
قیمت:۳۵۰۰۰۰ ریال
اطلس جیبی آناتومی گری برای دانشجویان (2015): با نکات بالینی، آناتومی، رادیولوژی و خودآزمایی تصویری
ناشر:ابن سینا
قیمت:۲۷۰۰۰۰ ریال
ایمونولوژی سلولی و مولکولی
ناشر:ابن سینا
قیمت:۵۰۰۰۰۰ ریال
بیوتکنولوژی مولکولی
ناشر:ابن سینا
قیمت:۴۵۰۰۰ ریال