55 دلیل برای مهندس شدن

ناشر:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۱۷-۶۲-۴

تعداد صفحات :۲۱۲

سال چاپ:۱۴/۰۲/۹۴

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۲۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۲۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات

ابزار دقیق: تئوری و عملی
ناشر:طراح
قیمت:۸۰۰۰۰ ریال
چرخدنده ها: تعاریف، محاسبات، اصول کاربردی
ناشر:طراح
قیمت:۱۱۰۰۰۰ ریال
سازه های بلند: مبانی و مفاهیم طراحی
ناشر:طراح
قیمت:۹۰۰۰۰ ریال
مهندسی روشنایی: راهنمای تصویری، کاربردی و سریع
ناشر:طراح
قیمت:۱۱۰۰۰۰ ریال
آموزش ساده و نمایش تلرانسهای هندسی با مثالهای کاربردی
ناشر:طراح
قیمت:۱۱۵۰۰۰ ریال