آسیب های کودکان در مدارس: شیوه های پیشگیری از قلدری در مدارس توسط مربیان و والدین

ناشر:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۷-۵۴۰-۴

تعداد صفحات :۲۶۴

سال چاپ:۲۳/۱۰/۹۴

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۴۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۴۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات

دیگر لکنت نکنید
ناشر:فروزش
قیمت:۴۵۰۰۰ ریال
آموزش جامع Plaxis V8
ناشر:فروزش
قیمت:۲۱۰۰۰۰ ریال
آزمایش های بتن و تفسیر نتایج شیت های آزمایشگاهی به همراه طرح اختلاط بتن
ناشر:فروزش
قیمت:۸۵۰۰۰ ریال
حقوق بازرگانی (تجارت)
ناشر:فروزش
قیمت:۱۲۵۰۰۰ ریال
تشریح کامل مسائل معماری کامپیوتر موریس مانو
ناشر:فروزش
قیمت:۵۵۰۰۰ ریال