110 نکته برای هتل داران

ناشر:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۷-۸۷-۹

تعداد صفحات :۲۳۶

سال چاپ:۲۳/۱۰/۹۴

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۴۵۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۴۵۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات

آشنایی با موزه های ایران
ناشر:مهکامه
قیمت:۱۸۵۰۰۰ ریال
اوقات فراغت و گردشگری
ناشر:مهکامه
قیمت:۹۵۰۰۰ ریال
مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری
ناشر:مهکامه
قیمت:۲۲۰۰۰۰ ریال
مدیریت استراتژیک سفر و گردشگری
ناشر:مهکامه
قیمت:۲۱۵۰۰۰ ریال
خلق و پیاده سازی برنامه استراتژیک: راهنمای عمل برای سازمان های دولتی و غیرانتفاعی
ناشر:مهکامه
قیمت:۹۸۰۰۰ ریال