100 کلید موفقیت در کار: در محیط کار از کاه کوه نسازید

دسته بندی:

شابک: ۹۶۴-۶۷۱۴-۶۵-X

تعداد صفحات :۳۶۸

سال چاپ:۱۷/۰۶/۹۵

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۱۹۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۱۹۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات