25 اصل اساسی در مقاله نویسی: ویژه رشته های فنی - مهندسی و علوم پایه، ISI، ISC، علمی - پژوهشی و علمی - ترویجی

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۵-۴۸۰-۶

تعداد صفحات :۱۶۲

سال چاپ:۳۰/۰۱/۹۵

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۵۰۰۰۰ريال


-

,"اين كتاب مشتمل بر برخي از اصول اساسي و راهنمايي‌ها در زمينه نگارش و تهيه مقاله است. در كتاب حاضر سعي شده است كه مطالب مطرح‌شده در كتاب به شكلي بيان شوند كه براي همه رشته‌هاي فني مهندسي و علوم پايه و براي انواع مقالات كاربرد داشته باشد. تمركز اصلي كتاب بر نوشتن مقالات تجربي است كه پركاربرترين مقالات هستند. بااين‌حال بسته به موضوع تحقيق و حوزه تخصصي ممكن است كه بعضي از مطالب كتاب با شدت و ضعف كمتري مطرح باشند."