آیین نگارش و گزارش نویسی: ویژه ی دانشجویان علمی کاربردی - آزاد - سراسری دوره ی کاردانی - کارشناسی

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۰-۶۲۷-۵

تعداد صفحات :۱۵۶

سال چاپ:۱۹/۰۳/۹۵

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۰۰۰۰۰ريال