آب خاکستری(ویژگی ها، روش های تصفیه و استفاده مجدد)

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۲۱-۳

تعداد صفحات :۱۰۰

سال چاپ:۱۳۹۶

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۸۱۰۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۹۰۰۰۰۰ريال


-

امروزه آب در زندگي بشر از اهميت بسزايي برخوردار مي¬باشد. در واقع يكي از مهمترين مسائل جوامع تامين آب براي مصارف گوناگون است. از اينرو حفاظت از منابع آب بايد در صدر اهداف زيست محيطي قرار گيرد. در حال حاضر با رشد روز افزون جمعيت و پيشرفت بشر در زمينه¬¬هاي كشاورزي، صنعت، مصارف تفريحي و ... استفاده از آب گسترش يافته و دسترسي به منابع آب از نظر كمي و كيفي براي ادامه حيات انسان ضرورت يافته است. آب خاكستري مي¬تواند يكي از منابع مهم تامين آب باشد.
كتاب پيش رو در زمينه خصوصيات و ويژگي¬هاي آب خاكستري و روش¬هاي تصفيه و استفاده مجدد از آن مي¬باشد. فصل اول اين كتاب در زمينه ضرورت تصفيه آب خاكستري، فصل دوم در زمينه خصوصيات آب خاكستري، فصل سوم در زمينه مشكلات ناشي از كاربرد آب خاكستري تصفيه نشده، فصل چهارم در رابطه با روش¬هاي تصفيه آب خاكستري، فصل پنجم در ارتباط با روش¬هاي استفاده مجدد از آب خاكستري و فصل ششم در رابطه با استاندارد¬هاي استفاده مجدد آب خاكستري مي¬باشد. مطالب ارائه شده مي¬تواند براي رشته¬هاي مهندسي بهداشت محيط، محيط زيست، آب و فاضلاب، منابع طبيعي و ... مورد استفاده قرار گيرد. اميد است كه كتاب حاضر بتواند بخشي از نيازهاي جامعه مهندسي و صنعت آب و فاضلاب كشور را برآورده سازد.

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات