راهنمای برآورد هزینه برای تأسیسات تصفیه آب

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۳۴-۳

تعداد صفحات :۱۶۷

سال چاپ:۰۱/۰۲/۹۷

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۹۷۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۳۳۰۰۰۰ريال

-

امروزه باافزايش جمعي توبه دنبال آن آلودگي منابع آبي وتأمين آب آشاميدني،نيازبه تصفيه بهينه آب‌ها روزبه روزبيشتراحساس مي‌شود، لذافرايند‌هاي مختلفي براي تصفيه آب استفاده مي‌شود.انجاميك فرايند مناسب براي تصفيه آب بدون آگاهي داشتن از هزينه ساخت آن امري مشكل مي باشد بنابراين داشتن يك برآورد هزينه مناسب براي تأسيسات تصفيه قبل از ساخت و ساز آن امري معقول و مناسب مي‌باشد. امروزه با داشتن يك برآورد هزينه مناسب از فرايند‌هاي تصفيه آب به ما كمك مي‌كند تا اعتماد به نفس بيشتري داشته باشيم و در ادامه كار با مشكلي مواجهه نشويم. خداوند بزرگ را سپاس كه توفيق داد تا كتاب راهنماي برآورد هزينه تأسيسات تصفيه آب را ترجمه نماييم، اين كتاب شامل كلياتي از فرايند‌هاي تصفيه آب، روش‌هاي برآورد هزينه ساخت و ساز و روش‌هاي برآورد هزينه تأسيسات تصفيه آب و هزينه‌هاي بهره‌برداري و نگهداري مي‌باشد. اينكتاب براي استادان و پژوهشگران در زمينه‌هاي مهندسي عمران ومحيط زيست،مهندسي آب،مهندسين بهداشت، متخصصين HSE و رشته‌هاي غير مهندسي مرتبط با علوم زيست محيطي مفيد مي‌باشد.

پربازدیدترین کتابها این انتشارات