مهندسی فاضلاب تصفیه و استفاده مجدد دوره شش جلدی (ویر4)قسمت دوم

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۳۱-۱۷-۴

تعداد صفحات :۳۵۷

سال چاپ:۰۱/۰۷/۹۷

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۶۴۸۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۷۲۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات