مهندسی فاضلاب تصفیه و استفاده مجدد دوره شش جلدی (ویر4)قسمت سوم

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۸۷-۸

تعداد صفحات :۵۱۷

سال چاپ:۰۱/۰۷/۹۷

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۹۰۰۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۱۰۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات