مهندسی فاضلاب تصفیه و استفاده مجدد دوره شش جلدی (ویر4)قسمت چهارم

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۱۸-۱

تعداد صفحات :۴۶۰

سال چاپ:۰۱/۰۷/۹۷

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۸۱۰۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۹۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات