مهندسی فاضلاب تصفیه و استفاده مجدد دوره شش جلدی (ویر4)قسمت پنجم

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۱۹-۸

تعداد صفحات :۳۴۹

سال چاپ:۰۱/۰۱/۹۷

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۶۰۳۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۶۷۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات