اصول و روش‌های گندزدایی، ضدعفونی و استریلیزاسیون

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۳۱۷-۰۵-۴

تعداد صفحات :۳۳۶

سال چاپ:۰۱/۰۱/۹۸

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۴۸۶۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۵۴۰۰۰۰ريال

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

دوست آبی من
ناشر:آوای قلم
قیمت:۵۰۰۰۰ ریال
پروتئین سویا و اعجاز آن در سلامت انسان "تولید، بهداشت، تغذیه و سلامت"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۲۸۵۰۰ ریال
مجموعه تست و پاسخ ریاضی و هندسه معماری ویژه آزمون های کاردانی به کارشناسی
ناشر:آوای قلم
قیمت:۱۵۵۰۰ ریال
آلودگی دریا
ناشر:آوای قلم
قیمت:۲۵۰۰۰۰ ریال
مرجع کامل فرآورده های سویایی "علمی، تخصصی و تکنولوژیک"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۴۵۰۰۰ ریال