مدیریت بهداشت محیط پس از وقوع بلایای طبیعی

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۴۶-۶

تعداد صفحات :۶۸

سال چاپ:۱۳۹۸

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۴۵۰۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۵۰۰۰۰۰ريال


-

بلا، شرايطي است كه در آن امكانات مورد نياز براي داشتن يك زندگي معمولي، در نتيجه بروز يك فرآيند ناگهاني طبيعي و غير طبيعي از دست مي رود و توانائي جامعه را نيز در تأمين تقاضا براي مراقبت هاي بهداشتي بسيار كاهش مي دهد. وقوع بلاياي طبيعي نظير سيل، زلزله، طوفان و غيره، غالباً تاثيرات مخربي بر جوامع انساني باقي گذاشته و تلفات سنگيني بر ساكنان آنها وارد مي نمايد. با توجه به اينكه بلاياي طبيعي بهداشت، سلامت و رفاه جامعه را به خطر مي اندازد، ارائه خدمات سلامتي مناسب عامل اصلي بقاء و كاهش مرگ و مير افراد در مراحل بعد از وقوع حادثه محسوب مي شود.

پربازدیدترین کتابها این انتشارات