تصفیه فاضلاب‌های صنعتی

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۸۱-۳

تعداد صفحات :۱۷۰

سال چاپ:۱۰/۱۰/۹۹

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۱۷۰۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۱۳۰۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات