اصول کلی طراحی و نگارش طرح بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE PLAN)

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۹۹-۲

تعداد صفحات :۱۳۷

سال چاپ:۱۴۰۰

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۳۷۸۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۴۲۰۰۰۰ريال


موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

دوست آبی من
ناشر:آوای قلم
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
پروتئین سویا و اعجاز آن در سلامت انسان "تولید، بهداشت، تغذیه و سلامت"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۲۸۵۰۰۰ ریال
مجموعه تست و پاسخ ریاضی و هندسه معماری ویژه آزمون های کاردانی به کارشناسی
ناشر:آوای قلم
قیمت:۱۵۵۰۰ ریال
آلودگی دریا
ناشر:آوای قلم
قیمت:۹۹۰۰۰۰ ریال
مرجع کامل فرآورده های سویایی "علمی، تخصصی و تکنولوژیک"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۴۵۰۰۰۰ ریال