استاندارد بین‌المللی ایزو (ISO 37500:2014) راهنمایی برای برون‌سپاری

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۲۰-۶

تعداد صفحات :۱۱۲

سال چاپ:۱۴۰۰

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۸۹۱۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۹۹۰۰۰۰ريال


موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

دوست آبی من
ناشر:آوای قلم
قیمت:۳۰۰۰۰۰ ریال
پروتئین سویا و اعجاز آن در سلامت انسان "تولید، بهداشت، تغذیه و سلامت"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۱۵۰۰۰۰۰ ریال
مجموعه تست و پاسخ ریاضی و هندسه معماری ویژه آزمون های کاردانی به کارشناسی
ناشر:آوای قلم
قیمت:۱۵۵۰۰ ریال
آلودگی دریا
ناشر:آوای قلم
قیمت:۲۳۰۰۰۰۰ ریال
مرجع کامل فرآورده های سویایی "علمی، تخصصی و تکنولوژیک"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۱۷۰۰۰۰۰ ریال