کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در ارزیابی محیط‌‌زیست با DVD

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۶۵۲۲۱۵ ‭‬

تعداد صفحات :۲۶۴

سال چاپ:۱۴۰۱

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۰۸۰۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۱۲۰۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات

دوست آبی من
ناشر:آوای قلم
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
پروتئین سویا و اعجاز آن در سلامت انسان "تولید، بهداشت، تغذیه و سلامت"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۲۸۵۰۰۰ ریال
مجموعه تست و پاسخ ریاضی و هندسه معماری ویژه آزمون های کاردانی به کارشناسی
ناشر:آوای قلم
قیمت:۱۵۵۰۰ ریال
آلودگی دریا
ناشر:آوای قلم
قیمت:۹۹۰۰۰۰ ریال
مرجع کامل فرآورده های سویایی "علمی، تخصصی و تکنولوژیک"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۴۵۰۰۰۰ ریال