مواد معدنی و تعادل آن در آب آشامیدنی(ضرورت، اهمیت سلامتی، ملاحظات ایمنی)

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۳۲-۱

تعداد صفحات :۲۱۰

سال چاپ:۱۴۰۱

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۵۳۰۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۱۷۰۰۰۰۰ريال


موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

دوست آبی من
ناشر:آوای قلم
قیمت:۳۰۰۰۰۰ ریال
پروتئین سویا و اعجاز آن در سلامت انسان "تولید، بهداشت، تغذیه و سلامت"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۱۵۰۰۰۰۰ ریال
مجموعه تست و پاسخ ریاضی و هندسه معماری ویژه آزمون های کاردانی به کارشناسی
ناشر:آوای قلم
قیمت:۱۵۵۰۰ ریال
آلودگی دریا
ناشر:آوای قلم
قیمت:۲۳۰۰۰۰۰ ریال
مرجع کامل فرآورده های سویایی "علمی، تخصصی و تکنولوژیک"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۱۷۰۰۰۰۰ ریال