ژنتیک بالینی نوین ویرایش چهارم

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۷۱۰-۶۰-۹

تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۴۰۲

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۷۹۲۰۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۸۸۰۰۰۰۰ريال


موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات