راهنمای مدیریت اجرایی جزء خطرناک (ویژه) پسماندهای شهری

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۳۱-۱۸-۰

تعداد صفحات :۹۸

سال چاپ:۱۴۰۲

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۱۷۰۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۱۳۰۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات