تست نفوذ سیستم‌های کنترل صنعتی راهنمای هکرهای قانونمند برای تجزیه‌وتحلیل، کاهش مخاطرات و ایمن‌سازی فرایندهای صنعتی

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۲-۹۵-۶‬‬

تعداد صفحات :۴۲۰

سال چاپ:۱۴۰۲

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۳۵۱۰۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۳۹۰۰۰۰۰ريال


موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

دوست آبی من
ناشر:آوای قلم
قیمت:۳۰۰۰۰۰ ریال
پروتئین سویا و اعجاز آن در سلامت انسان "تولید، بهداشت، تغذیه و سلامت"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۱۵۰۰۰۰۰ ریال
آلودگی دریا
ناشر:آوای قلم
قیمت:۲۸۰۰۰۰۰ ریال
مرجع کامل فرآورده های سویایی "علمی، تخصصی و تکنولوژیک"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۱۷۰۰۰۰۰ ریال
روش های سریع تصمیم گیری در بیماری های زنان
ناشر:آوای قلم
قیمت:۹۰۰۰۰۰ ریال