زبان تخصصی برای دانشجویان مهندسی بهداشت محیط، محیط زیست و HSE (جلد اول)ویژه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۸۲۶۱-۰۳-۴

تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۴۰۲

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۷۱۰۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۱۹۰۰۰۰۰ريال


موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

دوست آبی من
ناشر:آوای قلم
قیمت:۳۰۰۰۰۰ ریال
پروتئین سویا و اعجاز آن در سلامت انسان "تولید، بهداشت، تغذیه و سلامت"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۱۵۰۰۰۰۰ ریال
آلودگی دریا
ناشر:آوای قلم
قیمت:۲۸۰۰۰۰۰ ریال
مرجع کامل فرآورده های سویایی "علمی، تخصصی و تکنولوژیک"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۱۷۰۰۰۰۰ ریال
روش های سریع تصمیم گیری در بیماری های زنان
ناشر:آوای قلم
قیمت:۹۰۰۰۰۰ ریال