بررسی استاندارد IEC-61968-1-2020 برای جاری‌سازی در صنعت برق به‌ویژه شرکت‌های توزیع برق

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۸۲۶۱-۰۴-۱

تعداد صفحات :۱۲۸

سال چاپ:۱۴۰۳

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۹۹۰۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۱۱۰۰۰۰۰ريال


موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

دوست آبی من
ناشر:آوای قلم
قیمت:۳۰۰۰۰۰ ریال
پروتئین سویا و اعجاز آن در سلامت انسان "تولید، بهداشت، تغذیه و سلامت"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۱۵۰۰۰۰۰ ریال
آلودگی دریا
ناشر:آوای قلم
قیمت:۲۸۰۰۰۰۰ ریال
مرجع کامل فرآورده های سویایی "علمی، تخصصی و تکنولوژیک"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۱۷۰۰۰۰۰ ریال
روش های سریع تصمیم گیری در بیماری های زنان
ناشر:آوای قلم
قیمت:۹۰۰۰۰۰ ریال