راهنمای رفع اشکال در Office XP: موضوعات مشترک

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۶۴-۸۰۳۳-۳۱-۵

تعداد صفحات :۱۶۴

سال چاپ:۲۴/۱۲/۸۲

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۴۸۵۰ ريال
۱۰ درصد
۱۶۵۰۰ريال

-

اين نوشتار مرجعي است براي حل مشكلات كاربردي كاربران Office xp كه مباحثي از اين دست را شامل مي‌شود: "بازسازي خودكار تعمير كردن فايل‌هاي آسيب ديده"، "Clip Art"، "ترسيم"، "برنامه راهنما"، "مرور تغييرات"، "به اشتراك گذاشتن داده‌ها"، "غلط يابي" و "انتشار در وب".

پربازدیدترین کتابها این انتشارات